Prehľad základných jednotiek

Periférie

Prehlad a možnosti

Použite akumlačných zásobníkov (B)

Budovanie kaskád viacerých kotlov (B)

Využitie solárnej energie (B)

Využite energie na ohrev bazénov (B)
Kotol na pevné palivo ako jeden zo zdrojov tepla (B)
Kombinácie vykurovacích a chladiacich okruhov (B)
Sprava poruchových stavov (B)


 

Uživateľský návod RVS bez LPB - RVS13.., RVS53..
Návod na použitie RVS s LPB - RVS43-- RVS63.. AVS75.. AVS37.. QAA75-78-55
Návod na použitie RVS s LPB - (verzia B)

Program OCI700 AVS05.02 verzia posledná 04.04.2008 (RAR)
 
Prehľad komponentov:
RVS13.123

Vstup H1, 1xMF výstup, 2xMF snímač

RVS13.143

Vstup H1, 1xMF výstup, 2xMF snímač

RVS53.183

Vstup H1-H2, 2xMF výstup, 2xMF snímač

RVS43.143

Vstup H1, 1xMF výstup, 2xMF snímač

RVS63.243

Vstup H1-H2, 3xMF výstup, 4xMF snímač

RVS63.283

Vstup H1-H2, 3xMF výstup, 4xMF snímač

AVS75.390 - rozširujúci modul
Jeho funkcie sú limitované podľa pripojeného regulátoroa:
- Dodatočný okruh
- Ochrana spiatočky zmiešavacím ventilom
- Nabíjanie TUV cez prepínací ventil
- Predregulátor
-Chladiaci okruh

AVS82.490 Kábel pripojenia AVS75.390 k RVS

AVS37.294/509
Obslužná jednotka
- montáž do výrezu
- podsvietený displej

AVS82.491 Kábel pripojenie obslužnej jednotky
AVS92.290 Zadný kryt na obslužnú jednotku

AVS71.390
RF modul - zabezpečuje bezkáblovú komunikáciu medzi RVS a QAA78 alebo (aj) AVS13.399

QAA55
Izbová jednotka:
- zabudovaný snímač
- možnosť meniť režim a požadovanú teplotu

QAA75
Izbová jednotka pre káblové pripojenie:
- zabudovaný snímač
- možnosť meniť všetky parametre a zobraziť stav
- v trojžilovom pripojení podsvietený dipslej
- slovenské rozhranie

QAA78
Izbová jednotka pre bezkáblové pripojenie:
- zabudovaný snímač
- možnosť meniť všetky parametre a zobraziť stav
- napájanie 4xAA beterka
- slovenské rozhranie

AVS13.399
Súprava vonkajšieho snímača pre bezkáblové pripojenie k RVS.
V súprave snímač a vysielač meranej hodnoty. Vysielač je napájaný baterkami. Snímač je prepojený s vysielačom káblom.

QAC34
Vonkajší snímač.

QAD36
Príložný snímač.

QAZ36
Káblový snímač.

AVS14.390 - repeater
Opakovač - slúži k zvýšeniu dosahu bezkáblového prepojenia.

 
 

© Siemens Building Technologies Slovensko, 2001, Spracovala fi. Makros - Mgr. Peter Mura